Lelki gondozás fiataloknak csoportos és egyéni foglalkozások

Ezeken az alkalmakon olyan problémákat beszélünk meg a csoporttal, melyek szorosan a saját életüket érintik. Nehézségeket, esetleges kihívásokat hoznak elő, és ezeket igyekszünk hol személyesen, hol csoportosan megoldani. A tanácsadás célja a fiatalok testi-lelki egészségének megőrzése, amely által az egyénekben egy olyan biztos érzelmi alap teremthető, amely hosszú távon egy egészséges családi életnek a feltétele.

Meditáció és tanácsadás fiatalok, fiatal családok és fiatal felnőttek részére

Ezeken az alkalmakon idősebb fiatalokkal, szükség esetén házaspárokkal beszélgetünk a párkapcsolat, a „nagybetűs” élet kihívásairól és problémáiról. Az alkalmunkon arról beszéltünk, hogy milyen módon kell, hogy meglátszódjon mindennapi életünkben az, hogy istenfélő fiatalok vagyunk. Mennyire fontos ez, és hogyan gondolkodik erről a világ.

a cikk folytatása...

Diákpresbitériumi programsorozat

Iskolánkban azokat a diákokat nevezzük presbitereknek, akik az iskola lelki programjain nemcsak részt vesznek, hanem szervezik is azokat. Ezekre az alkalmakra szoktunk együtt készülni, ahol nemcsak a programokról beszélgetünk, hanem a saját életünkkel kapcsolatos élethelyzetekről is.

a cikk folytatása...

Érzékenyítő csoportos foglalkozások – Református bibliaóra

A Szentírásban található tanításokat, történeteket beszéljük meg és tesszük át azokat a mai kor élethelyzeteire. Beszéltünk a párkapcsolatról, a hűségről, a közösségről, a családról stb.

Hétvégi misszió

Azoknak a diákoknak szervezünk programot, akik a hétvégéken nem utaznak haza, hanem a kollégiumban maradnak. Osztályoknak is szoktunk külön foglalkozásokat tartani, ilyenkor játékos, ugyanakkor tanulságos feladatokkal készülünk.

Bibliatábor

Nyári táborokat szervezünk fiataloknak, alkalmanként legalább 30 fő részvételével, a projekt során évente kétszer, összesen 4 alkalommal.

a cikk folytatása...

Bűnmegelőzési és drogprevenciós érzékenyítés

A térségünk egyik legnagyobb problémája a magas fokú bűnelkövetés, a kallódó, életcél nélküli fiatalok, akik számára a tanulás, munka nem jelent motivációt, nem tagjai semmilyen személyes kapcsolatokon alapuló közösségnek.

a cikk folytatása...

Pályaorientációs Nap

A pályaorientációs nap évente egy alkalommal, a projekt során összesen kétszer, az ált. az érettségi előtt álló tanulók részére, alkalmanként kb. 80 fő részvételével történik.

a cikk folytatása...

Kollégiumi Sportnap

A rendezvény 80-100 fő részvételével, évente 2 alkalommal, a projekt során összesen 4 alkalommal kerül megrendezésre, a fiatalok, az iskola tanulói, de elsősorban azon kollégiumi célcsoporttagok részére, akik hátrányos helyzetükből adódóan kevés alkalommal tudnak a családjukhoz hazautazni.

a cikk folytatása...

Kerékpártúra

Nyáron 50 diákkal bicikliztük körbe a Balatont. Siófokig vonattal mentünk és utána szálltunk biciklikre. Első állomás Balatonfenyvesen volt, másnap Pálkövén szálltunk meg. A harmadik nap Csopakig tekertünk és az ottani ifjúsági táborban töltöttünk el csodálatos három napot. Az utolsó nap Csopakról Siófokra bicikliztünk és vonattal indultunk haza.

Drámanap

A Váci Dunakanyar Színház és a Magyar Drámák Színháza művészeinek közös drámaestje. Egy nagyszabású rendezvény keretei között szeretnénk a diákságot és tanárokat megismertetni a színházzal és a drámapedagógiával, hiszen a dráma igen jó eszköz az önkifejezés, az anyanyelvi kompetenciák fejlesztésére, az önbizalom erősítésére, amely a jelenkor fiataljainak nem éppen erőssége.

a cikk folytatása...

Sárospataki Színjátszókör programjai

Évente 2 bemutatót tervezünk, összesen 4 alkalommal kerül megrendezésre az esemény, alkalmanként 30 fő célcsoporttag részvételével, szinergikusan kapcsolódva a drámafoglalkozás tematikájához. A programok során hasznos önkifejezőkészséget, személyes és társas, anyanyelvi kompetenciákat fejlesztő technikákat sajátíthatnak el a résztvevők.

a cikk folytatása...

"Kossuth, Móricz, Gárdonyi és a többiek" - közösségépítés 500 éve

Nemcsak a reformáció, hanem iskolánk is közel 500 éves (1531) Erre az alkalomra szervezünk egy nagyszabású nyitórendezvényt, amely részben visszaemlékező részben jövőbe mutató. A program és a projekt eredményeit is bemutatjuk, jövőbeli terveinkkel együtt.

a cikk folytatása...

Reintegrációs és Pályaorientációs tábor

A projekt keretein belül önismereti, reintegrációs és pályaorientációs táborokat tartunk (Horpács, Debrecen, Hercegkút), ahol fejleszthetjük a hátrányos helyzetű fiatalokban az önismereti, társas-, döntés-előkészítési készségeket.

a cikk folytatása...

Diákönkormányzat által szerkesztett iskolaújság

A diák-önkormányzati újságnak fontos szerepe van a közösségfejlesztésben, valamint segíti a célcsoport önérdek érvényesítő és önszerveződési képességét. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok még az iskolában megtanuljanak saját érdekeik mellett kiállni, bízunk benne, hogy ezt a képességet a későbbikben is kamatoztatni tudják. Olyan személyes kompetenciákat is fejleszt, amely a társadalmi aktivitás nélkülözhetetlen eleme.

Közösségi tér kialakítása

A projekt keretében a kollégium területén található helyiséget "Pinceklub" elnevezésű közösségi térré alakítjuk át a célcsoport igényeinek megfelelő módon, korszerű, otthonos módon. A beszerezni kívánt eszközök (hangszerek, babzsákfotelek, házimozi-rendszer) is ehhez a tevékenységhez kapcsolódnak részben. A projektünkben lényeges, hogy az olyan gyerekek, akik nehéz anyagi körülményeik miatt csak nagyon ritkán tudnak a családjukhoz hazalátogatni, magukénak érezhessék, a helyiség funkciójának megfelelő módon vegyék használatba és valódi közösségeket tudjanak kialakítani. A közösségi tér a projekt legtöbb programjához kapcsolódik valamint átfogó, közösségfejlesztő szereppel is bír.

Idegennyelv tanulás: angol

Több csoportban, havonta 20 alkalom, összesen 400 alkalom valósul meg a nyelvtanulás. A programmal a hátrányos helyzetben lévő célcsoporttagokat kívánjuk segíteni, akik nehézkes családi, anyagi helyzetükből adódóan nem tudnak az iskolai kereteken kívüli, különórákra járni. Mivel iskolánk nyelvvizsgaközpont, ezek a kiscsoportos nyelvi foglalkozások kiváló felkészülést biztosítanak diákjainknak a főként közép- és felsőfokú nyelvvizsgáikra.

Néptáncoktatás

A pályázat során kiscsoportos néptáncfoglalkozás is megvalósul. Az internátusban néptánctanár vezetésével a diákok megismerkedhetnek a különböző tájegységek táncaival. A tanulás és mozgás mellett a diákok néprajzi-kulturális ismereteket is szereznek és kiváló közösségépítő hatással is bír.

Letöltési adatok

Oldalletöltések: 244369
A mai oldalletöltés: 7
Egyedi látogatók: 4369
A mai egyedi látogatók: 1
Online látogatók: 1
2012. március 26. óta

Elérhetőségeink

idájárás előrejelzés


facebook


MUDRÁNY ÉTTEREM
Készítette: Kocsi László