A PROJEKTRŐL

„Bölcsesség által építtetik a ház”– Tudásalapú keresztény közösségépítés a sárospataki református „Schola Patakiana”-ban

EFOP-1.3.7-17-2017-00213

Támogatás összege: 49 751 390 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt fizikai befejezése: 2020.02.29.

#missziósgyakorlatok# lelkigindozás# drámapedagógia# reitegrációstábor# élmények# értékesszabadidő#

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona az ország egyik LEGRÉGEBBI OKTATÁSI INTÉZMÉNYE. Az 1531-ben alapított “Schola Patakiana”-ban olyan diákok nevelkedtek, mint RÁKÓCZI GYÖRGY, KOSSUTH LAJOS, MÓRICZ ZSIGMOND, SZEMERE BERTALAN, GÁRDONYI GÉZA ÉS MÉG SOROLHATNÁNK. Az iskola pedagógiai programban is megfogalmazott hitvallása: Olyan magyar reformátusokat és nem református keresztényeket kívánunk nevelni, akik a magyar kultúrát - elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat - megbecsülik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani és továbbadni kívánják; ismerik és szeretik hazájukat, az itt élők és a határainkon kívülre szorult magyarok múltját, jelenét, értékeit, szívesen vallják magukat magyarnak, s családjukért, egyházukért, hazájukért áldozatokra készek. Képesek önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni; (…) törekednek önmaguk és környezetük megismerésére, megóvására, jellemük, erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére, a valódi értékek felismerésére és tiszteletére (…)” A nagy múltú intézmény szervezeti hátterére és pedagógiai tapasztalatára pedig nagyon nagy szükség van 2017-es ünnepi évben is a reformáció ötszázadik, az Iskola pedig közel ötszázadik évében. A projekt legfontosabb oka és létjogosultsága a napjainkat is terhelő generációs válság. Az ún. „Z” generáció (az 1995 után született fiatalok) tagjai egyre közömbösebbek a valódi közösségi tevékenységekhez, jellemzően közösségi igényeiket többnyire virtuális felületeken elégítik ki. A gimnázium összes diákját (jelenleg 296 fő) valamint az általános iskolánk felső tagozatos diákját egyaránt érinti egyfajta önismereti válság, ami leginkább a pályaorientáció közeledtével csúcsosodik ki. A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS DIÁKOTTHONA VALAMINT AZ ISKOLÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEKÉRT, ÉS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSALÁDOK BEVONÁSÁÉRT FELELŐS SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMÁÉRT ALAPÍTVÁNY A PROJEKTTEL KAPCSOLATBAN EGY OLYAN KÉT ÉVEN ÁT ZAJLÓ KOMPLEX PROGRAMOT DOLGOZOTT KI, AMELY REMÉNYEINK SZERINT HATÉKONY ÉS MÉRHETŐ MEGOLDÁST JELENT A FENTI PROBLÉMÁKRA ÉS MÉLTÓ MÓDON TUDJA KEZELNI AZ EMLÍTETT KIHÍVÁSOKAT. Reményeink szerint a két év lehetőséget biztosít majd a rászoruló, kallódó diákoknak a VALÓDI KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY MEGTALÁLÁSÁRA, a gyakorlati nyelvtudás elsajátítására, a pályaorientációhoz szükséges önismeret és ismeretek megszerzésére. A család pótolhatatlan, viszont azok számára, akiknek a valódi családi közösség nem adatik meg hétvégi és szabadidős foglalkozásainkkal megpróbáljuk ez a hátrányt kompenzálni, a CSALÁD HIÁNYA OKOZTA LELKI ÉS FIZIKAI VESZTESÉGEKET CSÖKKENTENI. A diákok többségét megszólító és megközelítőleg 20 különböző ismeretterjesztő, kompetenciafejlesztő, lelki, fizikai egészséget építő programot felvonultató tevékenység-sorozat persze az intézmény összes diákját érinti, hiszen a 21. század kihívásai, a felgyorsult élet minden fiatalt picit rászorulóvá tesz: A valódi közösségi élmény, a „valahová tartozás” hiánya komoly veszély a ma diákjai számára. Bizakodunk, hogy a projekt sikeres megvalósítása tovább erősíti intézményünk jó hírét, a pedagógusok és diákok hitét, valamint a jövő generációjának nevelésében hasonló szerepet tudunk vállalni, mint az elmúlt közel ötszáz évben. Legyen igaz a jövőre nézve is Király Zoltán költő gondolata a Diákszívű város c. verséből: „ Ha megsarcolt is olykor az idő, lettél a Múzsáknak kedvelt tanyája, művelt emberfő - s léleknevelő.”

Letöltési adatok

Oldalletöltések: 244475
A mai oldalletöltés: 58
Egyedi látogatók: 4369
A mai egyedi látogatók: 1
Online látogatók: 1
2012. március 26. óta

Elérhetőségeink

idájárás előrejelzés


facebook


MUDRÁNY ÉTTEREM
Készítette: Kocsi László